Pædagogisk og psykologisk vejledning (PPR)

Pædagogisk psykologisk rådgivning (i daglig tale PPR) er en rådgivende funktion under Børne- og Familieforvaltningen. Vi beskæftiger os med børn og unge i alderen 0-18 år.

Hvem kan henvende sig

Både børn, unge, forældre, egen læge, nære professionelle voksne såsom lærere og pædagoger er velkomne til at kontakte os.  Typisk vil en henvendelse ske i samarbejde mellem forældre og dagtilbud/skole.

OBS: Ved behov for vejledning, er det er muligt at rette anonym henvendelse til PPR-afdelingen.

Baggrunde for at henvende dig til PPR

Oftest vil en henvendelse ske på baggrund af en bekymring for et barns kompetenceudvikling og generelle trivsel.

Bekymringen kan skyldes vanskeligheder inden for forskellige felter:
  • Fagligt
  • Socialt
  • Psykisk
  • Motorisk
  • Sprogligt.

Målsætning

Formålet med ovenstående er blandt andet at sikre optimale udviklingsbetingelser for alle børn og unge i samarbejde med forældre/andre nære omsorgspersoner og nære professionelle voksne.

Råd og vejledning ydes af alle afdelingens faggrupper med udgangspunkt i Thisted Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik 2010.

Samarbejde

PPR indgår i et samarbejde med både børn, forældre, skoler, dagtilbud og andre. Derudover arbejder vi tæt på tværs af øvrige faggrupper og afdelinger i hele Børne- og Familieforvaltningen - herunder blandt andet Sundhedsplejen, Dagplejen, Børne- og Familierådgivningen, Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Thy).

PPR-guiden

I PPR-guiden kan du få overblik over funktionerne og ydelserne fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Guiden er primært henvendt til fagpersoner, som til dagligt arbejder med og omkring børn og unge. Men såvel forældre som øvrige samarbejdspersoner kan også have glæde af at læse guiden.

Læs PPR-guiden (november, 2015)

Hent PPR-skema til brug ved henvendelser til PPR

Kontaktinfo

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ringvejen 34
7700 Thisted
Telefon: 99 17 41 87
E-mail: ppr@thisted.dk

Postadresse

Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 15.00

Torsdag
 
 08.00 - 17.00

Fredag

 08.00 - 13.00