Børn i familiepleje

Hvis barnet har behov for det, kan det være det bedste at anbringe barnet hos en plejefamilie i en kortere eller længere periode

Et barn kan anbringes uden for hjemmet af flere forskellige årsager. Hvis I som forældre i en kortere eller længere periode oplever, at I har svært ved at klare at være forældre for jeres barn, kan I kontakte kommunen og bede om at få jeres barn anbragt uden for hjemmet. Der vil i en sådan situation være tale om en frivillig anbringelse.

Når et barn anbringes uden for hjemmet, skal kommunen vurdere, hvor barnets eller den unges behov bedst imødekommes.

Anbringelse uden for hjemmet kan ske på flere måder:

  • i en plejefamilie
  • hos en netværksplejefamilie - anbringelse hos familie eller netværk
  • på en institution
  • privat døgnpleje, hvor venner eller familie tager sig af jeres barn i en kortere eller længere periode.

Den afgørelse, som kommunen træffer, skal så vidt muligt ske i samarbejde med jer som forældre og med barnet/den unge selv.

Kommunen kan dog træffe afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, selvom I som forældre ikke ønsker dette, herunder også hvor jeres barn skal anbringes.

På borger.dk kan du læse mere om støtte til børn med særlige behov. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har yderligere information om anbringelse uden for hjemmet. Børneportalen giver information til børn og unge om anbringelse.

Barnet har som udgangspunkt ret til samvær og kontakt med familie og netværk i den periode, det er anbragt uden for hjemmet.

Det er kommunen, der skal sørge for, at forbindelsen holdes ved lige. Kommunen kan træffe afgørelse om, hvordan og hvor ofte barn og biologiske forældre, søskende og andre dele af barnets eller den unges netværk skal se hinanden.

Kontakt kommunen og få mere at vide om samvær med dit barn i pleje.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold