Bliv plejefamilie eller aflastningsfamilie

Har I lyst til at hjælpe et eller flere børn, der af forskellige årsager ikke kan bo hos deres egen familie? Kan I tilbyde et barn en tryg opvækst i et omsorgsmiljø, der sikre nære og stabile voksenrelationer? Så kan opgaven som pleje- eller aflastningsfamilie måske være noget for jer!

Hvad vil det sige at være plejefamilie?

En plejefamilie er en familie, der kan støtte et barns udvikling ved at tilbyde det omsorg og nærhed, trygge rammer og en stabil hverdag. For børnene er en plejefamilie en ekstra hånd at holde i, en skulder at læne sig op ad eller et ekstra øre at tale til.

I videoen herunder kan du se Bodil og Søren fortælle mere om, hvordan de oplever dét at være plejefamilie.

Når et barn får brug for at være hos en plejefamilie, kan der være tale om døgnpleje, aflastning med eller uden overnatning eller netværkspleje. 

Døgnplejefamilie

En døgnplejefamilie er en familie, der har et eller flere børn boende i fudltidspleje. Det vil sige at barnet eller børnene har folkeregisteradresse og fast bopæl hos plejefamilien.

I nogle tilfælde vil barnet blive boende hos plejefamilien resten af sin barndom og dermed blive en integreret del af plejefamilien.

Der kan forekomme ændringer i plejefamiliens arbejdsliv afhængigt af barnets behov. Barnets situation og hvad der stilles af krav til plejefamilierne kan ændre sig, hvorved plejevederlag også vil blive ændret.

Som døgnplejefamilie skal man stille et møbleret værelse til rådighed.

Aflastningsfamilier

En aflastningsfamilie er en familie, hvor et barn kan bo i perioder, for eksempel hver anden weekend eller én fast dag om ugen, hvor barnet deltager i livet i aflastningsfamilien.

Som aflastningsfamilie vil I være model for, hvordan et familieliv også kan være.

Aflastning kan have forskellige formål og karakter:

 • Aflastningsfamilieordningen kan være en forebyggende foranstaltning, hvis sigte er at undgå døgnanbringelse af barnet.
 • Aflastning kan også være som en aflastningsordning for et barn, som er i døgnpleje. Her vil det typisk være en weekend.
 • Aflastningsfamilier kan også være for børn med særlige behov, for eksempel et handicap. Familier med børn med handicap har ofte en krævende hverdag, og for dem er det nødvendigt at få et pusterum, så forældrene kan få lidt tid sammen alene eller sammen med barnets søskende.

Netværksfamilier

En netværksplejefamilie er en familie i barnets nære netværk, som barnet kan være i døgnpleje eller i aflastning hos. En netværksfamilie kan eksempelvis være barnets moster og onkel, eller barnets børnehavepædagog.

Som netværksfamilie vil I ikke modtage løn, men vil få dækket udgifter, som er forbundet med at have barnet boende. Netværksfamilier vil endvidere få tilbudt samme støtte som andre plejefamilier.

Hvorfor blive plejefamilie?

Det kan være en stor gave, men også en stor opgave at blive plejefamilie, men ofte giver det relationer og oplevelser, der varer livet ud. Det giver samtidig følelsen af virkelig at gøre en forskel i et andet menneskes liv. Det kan også give store udfordringer, og familielivet kan blive påvirket på godt og ondt.

Hvad skal I overveje inden I søger godkendelse som plejefamilie?

 • Hvorfor ønsker I at få et barn i pleje eller aflastning?
 • Hvordan passer et plejebarn ind i jeres dagligdag?
 • Hvad mener jeres børn om at modtage et plejebarn, som de skal dele jeres opmærksomhed med?
 • Hvordan har I det med at skulle rumme plejebarnets eventuelle sorg over at blive fjernet fra sin biologiske familie?
 • Er I indstillet på at samarbejde med plejebarnets forældre?
 • Hvordan har I det med, at jeres familie og venner kan reagere uventet på jeres valg om at blive plejefamilie?

Hvilken betydning har det for jeres familie at blive plejefamilie?

 • Når I bliver plejefamilie involveres hele jeres familie, og I kan blive nødt til at ændre rutiner og vaner i jeres dagligdag, som I ellers er glade for.
 • Der kan forekomme perioder, hvor I kan føle jer utilstrækkelige over for jeres egne børn.
 • Jeres normer og værdier kan blive udfordret, da plejebarnet kan komme fra et anderledes miljø, med helt andre normer og værdier.
 • I har ikke selv indflydelse på, hvor længe og hvor ofte barnet skal være hos jer, og hvor længe barnet skal være sammen med sine forældre.
 • I skal være rummelige og samarbejde konstruktivt med barnets forældre på trods af, at de lever et meget anderledes liv end jer.
 • I skal være indstillet på at samarbejde med familierådgiveren om en handleplan for barnet også selvom I synes, den skulle se anderledes ud.
 • I skal være indstillet på at opgaven som plejefamilie påkræver efteruddannelse.
 • I skal være indstillet på at modtage supervision fra familieplejekonsulenterne.

At blive godkendt som plejefamilie og aflastningsfamilie

Hvis I ønsker at søge generel godkendelse om at blive pleje- eller aflastningsfamilie, skal I kontakte Socialtilsyn Nord. Socialtilsyn Nord godkender og fører tilsyn med de pleje- og aflastningsfamilier, som er bosiddende i region Nordjylland.

Ansøgningsskemaet for nye plejefamilier og yderligere oplysninger finder I på Socialtilsyn Nords hjemmeside.

Når I har indsendt ansøgningsskemaet til Socialtilsyn Nord, og inden I kan blive endeligt godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie, skal I deltage i et grundkursus på i alt fire dage som enten udbydes af SOSU Nord eller VIA. På kurset får I hjælp til at blive afklaret på spørgsmål om det at være pleje- og aflastningsfamilie. Efter kurset vil Socialtilsyn Nord lave en forundersøgelse, der ligger til grund for den endelige godkendelse.

At blive godkendt som netværksplejefamilie

Hvis I overvejer at modtage et barn i netværkspleje, skal I tage kontakt til – og godkendes af den kommune, hvor barnet bor.

Inden I kan blive endeligt godkendt som netværksfamilie, skal I efter aftale med kommunen deltage i et grundkursus på i alt fire dage. Efter kurset beslutter kommunen, om I kan blive godkendt som netværksplejefamilie.

Er I interesseret i at høre nærmere, er I velkomne til at kontakte Thisted Kommunes Børne- og Familierådgivning.

Familieplejekonsulent
Maj-Britt Christensen
Telefon: 99 17 24 88
E-mail: mch@thisted.dk

Kontaktinfo

Børne- og Familierådgivningen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: bff@thisted.dk