Found article: https://www.borger.dk/Sider/navngivning.aspx?KommuneKode=787Found article: https://www.borger.dk/Sider/navngivning.aspx?KommuneKode=787 Navngivning og dåb - Thisted Kommune

Navngivning og dåb

Her kan du ansøge om navngivning med NemID, tryk 'Start' til højre.

Ansøgningen behandles i sognet, hvor barnet bor. Er barnet født i Sønderjylland behandles ansøgningen i kommunen, hvor barnet er fødselsregistreret.

For kontaktoplysninger til sognet, se herunder:

For oplysninger om de sønderjyske kommune, se herunder:

Hvis du ikke kan få NemID, kan du udfylde en navngivningsblanket. Det kan du gøre herunder:

Den skal sendes til det sogn, hvor I bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, skal den sendes til den kommune, hvor fødslen er registreret.

For oplysninger om dit sogn, se herunder:

For oplysninger om sønderjyske kommuner, se herunder:

Har du spørgsmål i forbindelse med navngivningen, kontakt da sognet, hvor du bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, så kontakt den kommune, hvor barnet er fødselsregistreret, se herunder:

For kontaktoplysninger til sognet:

Find oplysninger om sønderjyske kommuner:

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn.

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. Læs mere om de særlige regler på Kirkeministeriets hjemmeside.

Du kan læse mere om navngivning på Ankestyrelsens hjemmeside.

Mange børn bliver navngivet ved en dåb i den danske folkekirke. Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. Det er den eller dem, der har forældremyndigheden, der bestemmer, om et barn skal døbes. Dåben kan aftales med kirkens kordegn eller præst.

Når barnet er døbt, bliver dåben registreret i kirkebogen i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Efter dåben udsteder dåbs- eller fødesognet en fødsels- og dåbsattest eller en dåbsattest.

Læs mere om barnedåb i folkekirken.

I kan også vælge at navngive jeres barn ved dåb i et anerkendt trossamfund. Det kræver, at én af jer tilhører et anerkendt trossamfund, og at trossamfundet har en anerkendt præst.

Barnet bliver ved dåben skrevet ind i de ministerialbøger, som trossamfundets præst fører. I kan finde nærmere information om anerkendte trossamfund på Ankestyrelsens hjemmeside.

Du kan ikke bestille en attest på dit barn med NemID. Har du brug for en attest, fx en fødsels- og navneattest, skal du henvende dig personligt til et kirkekontor.

Når du har navngivet dit barn med NemID, får du automatisk 'Bekræftelse af navn' til anmelders e-boks. Vær opmærksom på, at alle myndigheder nu kan se, at barnet har fået navn i CPR.

Lovgivning

Reglerne for navne finder du i Navneloven

Du kan læse en bearbejdet udgave af navnereglerne i Navnebekendtgørelsen.

I vejledningen kan du se, hvordan sagerne bliver behandlet.

Skrevet af Kirkeministeriet
Kilde: Borger.dk