Navngivning og dåb

Alle børn i Danmark skal have et navn, inden de fylder seks måneder. Navnet registreres i CPR. Navngivningen kan ske online, på en blanket og ved dåb i folkekirken eller i et anerkendt trossamfund

Navngivning uden dåb

Hvis I ikke ønsker, at barnet skal døbes, kan I navngive det ved at udfylde og indsende blanketten ”Navngivning”. Det skal ske, inden barnet fylder seks måneder.

Den/de, der har forældremyndigheden, skal underskrive blanketten. Blanketten skal sendes til det sogn, hvor moren bor – også selv om ingen af jer er medlem af folkekirken.

​Når navngivningen er godkendt og registreret, får I tilsendt en afgørelse fra sognet og et sundhedskort fra regionen.

Alle skal have et navn

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Du kan læse mere om navngivning på Ankestyrelsens Familieretsafdelings hjemmeside, tidligere Familiestyrelsen, og se de aktuelle lister med godkendte navne.

Barnet kan blive navngivet digitalt eller ved, at I udfylder en navngivningsblanket og sender den til det sogn, hvor I bor. Barnet kan også blive navngivet ved dåb i Folkekirken eller i et anerkendt trossamfund.

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. Læs mere om de særlige regler på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside.

Dåb i folkekirken

Mange børn bliver navngivet ved en dåb i den danske folkekirke. Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. Det er den eller dem, der har forældremyndigheden, der bestemmer, om et barn skal døbes. Dåben kan aftales med kirkens kordegn eller præst. 

Når barnet er døbt, bliver dåben registreret i kirkebogen i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Efter dåben udsteder dåbs- eller fødesognet en fødsels- og dåbsattest eller en dåbsattest.

Læs mere om barnedåb i folkekirken.

Dåb i et anerkendt trossamfund

I kan også vælge at navngive jeres barn ved dåb i et anerkendt trossamfund. Det kræver, at en af jer tilhører et anerkendt trossamfund, og at trossamfundet har en anerkendt præst.

Barnet bliver ved dåben skrevet ind i de ministerialbøger, som trossamfundets præst fører. I kan finde nærmere information om anerkendte trossamfund på Ankestyrelsens hjemmeside.

Lovgivning

Hvad siger loven?

Reglerne for navne finder du i Navneloven

Du kan læse en bearbejdet udgave af navnereglerne i Navnebekendtgørelsen.

Skrevet af

Skrevet af Kirkeministeriet
Kilde: Borger.dk