Familieydelser

Fra 1. oktober 2012 er familieydelser overgået til den nye offentlige myndighed - Udbetaling Danmark

Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen, også kaldet børnechecken, bliver automatisk udbetalt til barnets mor, når I får et barn.

Læs mere om børne- og ungeydelse på borger.dk (nyt vindue)

Børnetilskud

Som mor eller far kan du måske få børnetilskud. Det kan for eksempel være, hvis du er enlig forsørger, adopterer et udenlandsk barn eller får tvillinger. Læs mere om og søg om børnetilskud:

Til enlige forsørgere

Til forældre under uddannelse

Ved adoption

Til pensionister

Ved kun én forælder mv.

Ved flerbørnsfødsler

Bidrag til børnefamilier

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden.

Læs mere om børnebidrag

Ægtefællebidrag

Hvis du er blevet skilt eller separeret, kan du søge om ægtefællebidrag.
Læs mere om ægtefællebidrag

Udbetaling Danmark udbetaler familieydelser

Det er ikke længere din kommune, der står for familieydelser. Fra den 1. oktober 2012 har det været den offentlige myndighed Udbetaling Danmark, der udbetaler ydelserne til dig.

Hvis du modtager familieydelser og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme.

Har du spørgsmål om familieydelser, er der hjælp at hente på www.borger.dk/Sider/Familieydelser-oversigt.aspx (nyt vindue).

Her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • søge om familieydelser
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx hjælp til at udfylde din ansøgning.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark

Kontakt Udbetaling Danmark

Betalingsaftaler om børnebidrag overhører

Hvis du har en Betalingsserviceaftale eller afdragsordning om bidrag (fx børnebidrag eller ægtefællebidrag) med kommunen, er det fremover Udbetaling Danmark, der opkræver bidrag.

Den 1. oktober 2012 overgik opkrævning og udbetaling af bidrag (fx børnebidrag og ægtefællebidrag) fra kommunen til den nye, offentlige myndighed, Udbetaling Danmark. Det betyder, at alle Betalingsserviceaftaler og afdragsordninger med kommunen er ophørt, og at det fremover er Udbetaling Danmark, der opkræver bidrag.

Du får et brev fra Udbetaling Danmark
I begyndelsen af oktober får alle bidragsbetalere et brev fra Udbetaling Danmark. Her kan du se, hvor meget du skylder i bidrag. Hvis du ønsker at lave en ny aftale om betaling af bidrag, skal du kontakte Udbetaling Danmark efter den 1. oktober 2012.

Vær opmærksom på, at hvis din gæld er sendt til inddrivelse hos SKAT, er det stadig SKAT, du skal betale til.

Læs mere på borger.dk
Du kan finde mere information på www.borger.dk/bidrag eller kontakte Udbetaling Danmark.

Kontaktinfo

Udbetaling Danmark

Folkepension 
Telefon 70 12 80 61
Send digital post

Førtidspension 
Telefon 70 12 80 61

Boligstøtte 
Telefon 70 12 80 63

Familieydelser
Telefon 70 12 80 62

Barseldagpenge
Telefon 70 12 80 64

Åbningstider:

Mandag -
onsdag 
08.00 -
16.00 
Torsdag 08.00 -
18.00 
Fredag  08.00 -
15.00