Udmeld af dagtilbud

Hvis du vil melde dit barn ud af et dagtilbud, skal det ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned.
 

Hvis du melder dit barn ud, er det muligt for dig at få en garanti om genindmeldelse. Men hvis der er tale om en midlertidig udmeldelse fra et dagtilbud, kan vi ikke garantere at dit barn kan få den samme plads i dagtilbuddet eller ved en dagplejer.

Børn som er fyldt 3 år, kan ikke blive i et 0 - 2 års tilbud (dagpleje, vuggestue eller integrerede institutioner), med mindre pædagogiske eller sociale forhold taler for det. Det vil sige, at i måneden hvor barnet fylder 3 år, bliver barnet tilbudt en børnehaveplads. Hvis dette falder sammen med hovedferie, kan flytningen dog efter aftale med forældrene bliver udskudt med en måned.

 

Kontaktinfo

Daginstitutioner
(Pladsanvisningen)
Skolegade 8, 2. sal
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 81
dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag
- onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag
- fredag
 8.00 - 10.00

Torsdag
 
 15.00 - 17.00