Private tilbud

Thisted kommune giver tilskud til 17 private, godkendte institutioner. Hvis du ønsker at få en plads i en privat institution, skal du tage kontakt til den pågældende institution, da de selv forvalter deres ventelister.

De private institutioner fastsætter selv taksterne. Du får søskenderabat og har mulighed for at søge økonomisk friplads efter samme regler som i et kommunalt tilbud.

Thisted Kommune giver desuden tilskud til pasning ved private, godkendte børnepassere, puljeordninger og ung pige i huset.

Ønsker du dit barn i privat institution, ved en børnepasser eller i en puljeordning, skal du rette henvendelse til pågældende tilbud. Ønsker du en ung pige i huset, kontakter du administrativ medarbejder Lise Marchen Nielsen, telefon 99 17 22 80, e-mail: limn@thisted.dk.

Oversigt over private institutioner  

På kortet herunder kan du se de forskellige private institutioner i Thisted kommune. Du kan få oplyst institutionernes navn, adresse, leder og telefonnummer ved at føre musen over de blå bolde.  


> Gå til oversigten på webGIS (åbner i et nyt vindue)

Du kan også finde institutionernes adresser på vores kontaktliste.

Her kan du læse omkring oprettelse af private daginstitutioner.


Privat godkendte børnepasser 

Private pasningsordninger er et dagtilbud for børn, beskrevet i Dagtilbudslovens § 78 – 79.
Max 5 børn.

Der ydes tilskud efter Dagtilbudsloven § 80 til de borgere der benytter sig af ordningen.

Oversigt over private børnepassere

På kortet herunder kan du se de forskellige private børnepassere i Thisted kommune.  


> Gå til oversigten på webGIS (åbner i et nyt vindue)

Private Pulje ordninger.

Pulje ordningen er et dagtilbud for børn, beskrevet i Dagtilbudslovens § 102.
Pulje ordninger skal udarbejde læreplaner som er beskrevet i § 8 i Dagtilbudsloven.

Tilsyn i de private pasningsordninger.

Der føres 1 tilsyn om året i den private pasningsordning for at sikre, at pasningsordningen bidrager til børns trivsel, udvikling, læring (herunder sikkerhedsmæssige og hygiejniske forhold) samt det danske sprog og kultur.

Ved tilsynet i den private pasningsordning, lægges der, jævnfør Dagtilbudslovens § 5, vægt på:
Børnene passerens kompetencer – formår hun/han at omsætte råd og vejledning til praksis, udvikle barnet, reagere på og opfylde barnets behov, yde omsorg og respondere positiv på barnets signaler.

Thisted kommune kan tilbagetrække godkendelse af en privat pasningsordning, hvis pasningsaftalen mellem forældre og børnepasser/pulje/ung i huset ikke følges eller opfyldes.

Fravær

Er dit barn fraværende i mere end 6 uger fra dagtilbuddet, har du pligt til at orientere Thisted Kommune om stop i denne periode.

Søskende rabat

Har du mere end et barn i kommunal eller privat dagtilbud, får du søskenderabat efter gælden regler. Har du spørgsmål angående søskendetilskud er du velkommen til at kontakte os.

Du kan ikke få tilskud til at passe egne børn.

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Fredag
  8.00 - 10.00

Torsdag
 
  15.00 - 17.00