Generelt

Generelt om pasningstilbud


Thisted Kommune har en bred vifte af pasningstilbud for børn inden skolealderen.
Både kommunale, selvejende og private institutioner, kommunale dagplejere, puljeordninger. Derudover giver vi tilskud til private børnepassere og ung pige i huset.
Thisted Kommune giver ikke tilskud til forældre, der ønsker at passe deres eget barn.

Du kan læse mere om hvordan pasningstilbuddene administreres, blandt andet om pasningsgaranti, søskendefordel, pasning over kommunegrænsen og meget andet i Administrationsgrundlaget for Pladsanvisningen.

» Læs Administrationsgrundlaget for Pladsanvisningen her.


Dagplejepladser


Anvisning af dagplejepladser varetages af de tilsynsførende pædagoger hos dagplejen, så hvis du har spørgsmål eller ønsker, skal du kontakte dagplejen. Se kontaktoplysninger på dagplejen


Vuggestue- og børnehavepladser


Anvisning af pladser i børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner i Thisted Kommune bliver varetaget af Malene Kongsted Krüger, telefon 99 17 22 81, mail: mkk@thisted.dk


Opskrivning på venteliste


Du kan skrive dit barn op til en plads på ventelisten ved at bruge vores selvbetjening.

» Gå til opskrivning på ventelisten (åbner i et nyt vindue)


Pasningsgaranti


Thisted Kommune er forpligtet til at anvise dig en plads til dit barn senest 12 uger før behovsdato. 
I andre tilfælde har kommunen en frist på 12 uger til at skaffe dig en plads, men vi vil anstrenge os for at hjælpe dig hurtigere, hvis det er muligt.
Pasningsgaranti indebærer ikke garanti for en plads i et bestemt pasningstilbud. I Thisted Kommune benytter vi dagplejen til at opfylde vores pasningsgaranti.


Forældreindflydelse


I oktober 2015 godkendte Børne- og Familieudvalget en styrelsesvedtægt, gældende pr. 1. januar 2016, vedrørende forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner i Thisted Kommune.
Forældreindflydelsen er fastlagt efter dagtilbudsloven og organiseret i henhold til ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, som pr. 1. januar 2012 udgør områdeledelse.
Der findes to områdeinstitutioner i Thisted Kommune - område 1 og område 2 - hver områdeinstitution fungerer som samlende enhed for mellem 9 -11 daginstitutioner.
I den enkelte daginstitution er der ansat en pædagogisk leder, som refererer ind til områdelederen for pågældende område.
Dette vil sige, at der etableres en områdeforældrebestyrelse under hver af de to områdeinstitutioner. Herudover oprettes et forældreråd i den enkelte daginstitution.

» Læs styrelsesvedtægten for områdeinstitutioner og daginstitutioner.