Friplads

Du kan få hel eller delvis friplads, som er et tilskud til betaling til pasning af dit barn.

Økonomisk Friplads

ÆNDRET PROCEDURE VEDR. PARTSHØRINGER APRIL, MAJ OG JUNI 2016 - LÆS MERE.

Nyt pr. 01.01.2016
Den 1. januar 2016 træder der nye regler i kraft. Den største ændring er, at efter hver måned, får kommunen automatisk besked fra SKAT, hvis din indkomst for dig eller din samlever ændre sig. Hvis ændringen har betydning for din friplads, reguleres forældrebetalingen automatisk, +/-. Du vil i så fald få partshøring tilsendt i e-boks.

Har du varige ændringer i indkomsten skal du dog sende en ny ansøgning (den orange boks øverst på siden).

Læs mere om de nye regler pr 01.01.2016.

Søg økonomisk friplads

Økonomisk friplads skal søges ved at bruge selvbetjeningen i den orange boks, øverst på siden.

Du kan søge om hel eller delvis økonomisk friplads tilskud, hvis den samlede husstandsindkomst er under en vis grænse. Se beløbsgrænserne i linket nederst på siden.


Er du i tvivl, om du er berettiget, så lad os hjælpe dig, for du kan ikke få friplads med tilbagevirkende kraft. 

For beregning af friplads i daginstitutioner kan du kontakte Heidi Lykke på tlf. 99 17 22 82 eller hely@thisted.dk.
Vedrørende friplads i SFO kan du kontakte Lene Munkholm Jensen på tlf. 99 17 20 86 eller lmj@thisted.dk.  
                     

Socialpædagogisk Friplads

I ganske særlige tilfælde kan kommunen tildele et barn en social pædagogisk friplads.

Socialpædagogisk fripladstilskud skal gives, når kommunalbestyrelsen vurderer, at

  • barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og
  • betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbud.

Begge betingelser skal være opfyldt, og der skal ved tildelingen altid ske en konkret og individuel vurdering af familiens situation.
Det er op til den enkelte kommune at foretage vurderingen, herunder at fastlægge, hvilke kriterier der lægges vægt på.

Vil du vide mere om socialpædagogisk friplads, kan du rette henvendelse til Malene Krüger på tlf. 99 17 22 81 eller mkk@thisted.dk  (daginstitution) eller Lene Munkholm Jensen på tlf. 99 17 20 86 eller lmj@thisted.dk (SFO).

Beløbsgrænser for hel eller delvis friplads

Se beløbsgrænserne for økonomisk friplads for 2017

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Fredag
  8.00 - 10.00

Torsdag
 
  15.00 - 17.00