Dagplejere

Dagplejen dækker børn i alderen 0 til 2 år.

Den kommunale dagpleje er et tilbud til børn i alderen fra ca. 26 uger til 2 år og 11 måneder. Dit barn udmeldes automatisk ved udgangen af måneden inden den måned, det fylder 3 år.
Eksempel: dit barn er født den 28. juli 2018 og udmeldes derfor automatisk af dagplejen den 30. juni 2021.
Hvis du ønsker plads i en kommunal dagpleje til dit barn, så husk at skrive barnet op i selvbetjeningsløsningen, som du finder i den orange selvbetjeningsboks.


Distrikter

Thisted Kommune har ca. 130 dagplejere fordelt på distrikter svarende til skoledistrikterne. Hvert distrikt har tilknyttet en tilsynsførende pædagog, som jævnligt kommer på besøg og følger børnenes udvikling. Dagplejepædagogen er forældrenes og kommunes garanti for den pædagogiske kvalitet i dagplejen og er din kontaktperson.

En gang om ugen, mødes dagplejere og børn i en legestue, hvor børnene får mulighed for at træffe de andre dagplejere og børn i området.

Du kan finde flere informationer på dagplejens egen hjemmeside.

Gå til dagplejens egen hjemmeside (nyt vindue)


Tilsyn

Tilsynet i de forskellige distrikter, sorteret fra nord til syd, udføres af: 

Distrikt:             Tilsyn:                                    Telefonnummer:
Frøstrup    Mette Hundahl Bislev       
99 17 22 94
Østerild/Hannæs
Mette Hundahl Bislev
99 17 22 94
Sennels Lene Kobberø Hundahl
99 17 22 89
Nors Bente Louise Hyttel
99 17 22 90
Hanstholm Gitte Madsen
99 17 22 93
Klitmøller Malene Søndergaard Poulsen
99 17 22 85
Sjørring Malene Søndergaard Poulsen
99 17 22 85
Hundborg Malene Søndergaard Poulsen
99 17 22 85
Snedsted Gitte Madsen
99 17 22 93
Sundby/Stragstrup
Rikke Andersen
99 17 22 84
Koldby Rikke Andersen
99 17 22 84
Bedsted Gitte Madsen 99 17 22 93
Hurup Rikke Andersen
99 17 22 84
     
Thisted by:

Rolighed Lene Kobberø Hundahl
99 17 22 89
Tilsted
Malene Søndergaard Poulsen
99 17 22 85
Østre Bente Louise Hyttel
99 17 22 90
Tingstrup Mette Hundahl Bislev
99 17 22 94

Glad mad - sjove lege

Dagplejerne Helle og Doris fra Sjørring har lavet en flot bog med opskrifter på spændende mad og sjove lege, som dagplejerne eller du selv kan bruge i hverdagen. Den hedder "Glad mad - sjove lege" og kan hentes her

Kontaktinfo

Dagplejen
Børne- og Familieforvaltningen
Skolegade 8, 2. sal
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 88
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Åbningstid i dag:

Lukket

Telefontider:

Mandag -
Onsdag
 
8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag

8.00 - 13.00