Dagplejere

Thisted Kommune har en række dagplejere fordelt på skoledistrikterne. 

Distrikter


Dagplejen er inddelt i distrikter, svarende til skoledistrikterne. Til hvert distrikt er knyttet en tilsynsførende pædagog, som anviser pladserne og fører tilsyn med dagplejehjemmene.

Vi prøver så vidt muligt, at anvise dig en plads i det distrikt, hvor du bor, med mindre du skulle ønske noget andet.

Pædagogen kommer jævnligt på besøg og følger børnenes udvikling, og er forældrenes og kommunens garanti for den pædagogiske kvalitet i dagplejen, og er din kontaktperson.

En gang om ugen, mødes dagplejere og børn i en legestue, hvor børnene får mulighed for at træffe de andre dagplejere og børn i området.

Dagplejen er primært for børn mellem 0 og 3 år. Vi tilstræber at få børnene i en børnehave, når de fylder 3 år, men nogle børn må desværre vente længere.

Du kan finde flere informationer på dagplejens egen hjemmeside.

Gå til dagplejens egen hjemmeside (nyt vindue)

Tilsyn


Tilsynet i de forskellige distrikter, sorteret fra nord til syd, udføres af: 

Distrikt:             Tilsyn:                                    Telefonnummer:
Frøstrup    Mette Hundahl Bislev       
99 17 22 94
Østerild/Hannæs
Mette Hundahl Bislev
99 17 22 94
Sennels Lene Kobberø Hundahl
99 17 22 89
Nors Bente Louise Hyttel
99 17 22 90
Hanstholm Gitte Madsen
99 17 22 93
Klitmøller Malene Søndergaard Poulsen
99 17 22 85
Sjørring Malene Søndergaard Poulsen
99 17 22 85
Hundborg Malene Søndergaard Poulsen
99 17 22 85
Snedsted Gitte Madsen
99 17 22 93
Sundby/Stragstrup
Rikke Andersen
99 17 22 84
Koldby Rikke Andersen
99 17 22 84
Bedsted Gitte Madsen 99 17 22 93
Hurup Rikke Andersen
99 17 22 84
     
Thisted by:

Rolighed Lene Kobberø Hundahl
99 17 22 89
Tilsted
Malene Søndergaard Poulsen
99 17 22 85
Østre Bente Louise Hyttel
99 17 22 90
Tingstrup Mette Hundahl Bislev
99 17 22 94

Glad mad - sjove lege

Dagplejerne Helle og Doris fra Sjørring har lavet en flot bog med opskrifter på spændende mad og sjove lege, som dagplejerne eller du selv kan bruge i hverdagen. Den hedder "Glad mad - sjove lege" og kan hentes her

Kontaktinfo

Dagplejen
Børne- og Familieforvaltningen
Skolegade 8, 2. sal
7700 Thisted
Telefon: 99 17 22 88
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Onsdag
 
8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag

8.00 - 13.00