Asylcenter Hanstholm og Børnecenter Vestervig

Thisted Kommune er en af de i alt fem kommuner i Danmark, som driver asylcentre. De øvrige centre er drevet af Dansk Røde Kors.

Thisted Kommune løser således en humanitær opgave ved at sørge for husly, mad, undervisning, lægehjælp og ikke mindst tryghed til et antal mennesker, som har været nødt til at flygte fra deres hjemland, og som nu går og venter på at få at vide, om de må blive i Danmark, eller om de skal sendes tilbage til deres hjemland eller et andet land. 

Asylansøgerne befinder sig i en meget kritisk situation og er under et stort pres, så at drive asylcenter er udfordrende. Det kræver både empati, rummelighed og masser af vilje fra medarbejdere, borgere og politikere.

Thisted Kommune har stor erfaring med at drive asylcenter og lykkes derfor med at give de fleste asylansøgere et godt ophold og ruste dem lidt bedre til deres fremtid, uanset hvor den kommer til at være. Det kan vi være stolte af i Thisted Kommune.

Asylcentre i Hanstholm og Vestervig

Thisted Kommune driver et opholdscenter for voksne asylansøgere og familier med børn i Hanstholm. Hanstholm Asylcenter åbnede i maj 2010 og har i dag en kapacitet på 430 asylansøgere. Denne kapacitet ændres som følge af en beslutning i Kommunalbestyrelsen til 330 pr. 1. januar 2015. Hanstholm Asylcenter lukker med udgangen af december, 2017.

Fra Hanstholm Asylcenter kan du læse historierne: 

"Børnene har jo ikke bedt om at bo i asylcenter"
"Dejligt at kunne gøre rent i mit eget hjem" og
"Grønne fingre - og smag for danske grøntsager"

I Vestervig drevThisted Kommune derudover et af to børneasylcentre i Danmark. Børnecenter Vestervig åbnede i marts 2010 og lukkede i juni, 2017. Centret var et asylcenter for uledsagede, mindreårige asylansøgere. Centret havde en kapacitet på 60 beboere.

Fra Børnecenter Vestervig kan du læse historien:

"Bedste venner på i Vestervig"

Du kan desuden læse mere på hjemmesiden www.asylcenter.dk 

Udlændingestyrelsen betaler alle udgifterne til centrene

Thisted Kommune driver asylcentrene for Udlændingestyrelsen. Der indgås hvert år en etårig kontrakt mellem Thisted Kommune og Udlændingestyrelsen. Kontrakten beskriver, hvilke forpligtelser Thisted Kommune har i forhold til asylansøgerne og i forhold Udlændingestyrelsen, og den fastlægger, hvordan Udlændingestyrelsen honorerer Thisted Kommune for at løse opgaven.

Alle udgifter i forbindelse med drift af asylcentrene betales via Udlændingestyrelsen af den danske stat. Kontrakten forhandles hvert år i november–december for det kommende år. I øjeblikket er der omkring 100 ansatte på asylområdet.