Afbrænding af haveaffald

Det er, som udgangspunkt, ikke tilladt at afbrænde haveaffald.

Thisted Kommune tillader dog:
- at der afbrændes rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser,
- at der afbrændes haveaffald Sankt Hans aften den 23. juni,
- at der udenfor byzoner og sommerhusområder er tilladt at afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts.

For erhverv gælder følgende regler:
Det er tilladt at afbrænde haveaffald og lignende affald fra gartnerier og naturplejeaktiviteter.

For alle gælder, at afbrænding af haveaffald skal foregå i henhold til Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. nr. 679 af 14. juni 2013 .

Det skal sikres, at haveaffaldet er rensorteret og ikke indeholder urenheder og andre affaldstyper såsom plast, papir, jern m.v.