Priser

Oversigt over priser og størrelser på 2-delte beholdere til ny renovationsordning. Er du omfattet af den gamle ordning, kan du finde priser m.v. her: Dagrenovation

Priser


 

 
Årlig renovationsafgift

i 2018 inkl. moms

Bemærkninger

 Miljøgebyr 1.256,25 kr. Se**)

 2-delt 190 ltr. container


746,25 kr.

Containeren købes på kommunens genbrugscentre

Pris: 625,00 kr. *) + levering

2-delt 240 ltr. container


1.022,50 kr.

Containeren købes på kommunens genbrugscentre

Pris: 700,00 kr. *) + levering

2-delt 370 ltr. container


1.297,50  kr.

Containeren købes på kommunens genbrugscentre

Pris: 920,00 kr. *) + levering

Standpladsafhentning


400 kr.
Pr. beholder

Køkkenspand


25,00 kr.

Poser er gratis. Læs mere

Vægbeslag 50,00 kr.
 
 Reservedele    
 Låg til 2-kammer beholder
100,00 kr.
 
 Propper til låg
15,00 kr.
 
 Skillevæg til 2-kammer      beholder

175,00 kr. 
 
 Hjul til 2-kammer beholder
100,00 kr. pr. stk.
 
 Næsehjul 250,00 kr. stk.
 

 

*) Kun mod kontant betaling eller MobilePay. Check og Dankort kan ikke benyttes.
**) For private gælder, at alle ejendomme i kommunen opkræves et affaldsgebyr. Affaldsgebyret består af et miljøgebyr samt en renovationsafgift. Renovationsafgiften afhænger af ejendommens renovationstilmelding, jfr. ovenfor. Miljøgebyret afhænger af antallet af boligenheder i ejendommen og er p.t. ens for såvel helårs-boligenheder og sommerhuse. Miljøgebyret for private udgør i 2017 beløbet 920,00 kr. + moms = 1.150,00 kr.

Praktiske oplysninger:

Når du vil købe en 2-delt beholder, skal du 

 • hvis du selv kan hente den:
  enten kontakte Affaldssektionen inden, så vi kan få containeren gjort klar. Vi kan sende dig en mail/sms, når containeren er klar til afhentning og betaling*),
  eller kontakte Genbrugscentret og bestille containeren. Når vi har fået den gjort klar, sender vi dig en mail/sms, så du kan hente og betale*) containeren.

 • hvis du ikke selv kan hente den:
  kontakte Affaldssektionen, så får vi gjort den klar og leveret ud til din adresse. Leveringen koster 200 kr. Du kan få en mail/sms om leveringsdag.
 • Ombytningspris: Hvis du ønsker at aflevere din nuværende to-kammerbeholder, når du køber en ny, tilbagekøber Thisted Kommune den gamle til halv pris af det, som den "gamle" beholder kostede, hvis denne er købt fra 15. januar 2017 og fremefter.
  Beholdere, som blev gratis udleveret af kommunen i perioden frem til 15. januar 2017 tilbagekøbes ikke.
  Hvis brugte 2-delte beholdere handles privat, skal der foretages en "omregistrering" i vores renovationssystem. Denne omregistrering vil koste 100 kr. pr. beholder, der skal omtagges. Udgiften vil blive opkrævet ved ejeren af de omfattede ejendomme.

Den årlige tømningsafgift vil blive ændret, så den svarer overens med dit beholdervalg.

Ved ny-tilmelding af ejendommen medfølger gratis en køkkenspand og poser til bioaffald.

Vær opmærksom på, at KUN EJERE (ikke lejere) må ændre i renovationstilmeldingen på en beboelsesejendom.

 

Ekstra tømning:

Det er muligt at tilkøbe en ekstra tømning af sin affaldsbeholder, hvis man ikke har fået tømt på grund af fejlsortering, overfyldning osv. En ekstra tømning bliver foretaget af en 1-kammer bil.

En ekstra tømning koster 150 kr. Opkrævningen vil ske via ejendomsskatten. En ekstra tømning kan ikke bestilles af en lejer, men skal bestilles af ejeren af ejendommen.

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk