For sommerhuse

Sommerhuseejere få hentet deres affald fra sommerhuset med 2 hverdages varsel i 2 perioder af året. Det gælder for perioden 15. marts til 1. juni og igen fra 1. september til 1. november.

Thisted Kommune har 2 ordninger med Genbrugsekspressen, én for helårshuse og én for sommerhuse.

Genbrugsekspressen for sommerhuse

Pjecen for Genbrugsekspressen, som gælder for 2018, kan du se ved at klikke her: Pjece - sommerhuse 2018
Du kan også se pjecen, som i-paper: Pjece - sommerhuse, i-paper 2018

Hvornår kommer Genbrugsekspressen forbi mit sommerhus?

Sommerhusejere få hentet deres affald fra sommerhuset med 2 hverdages varsel i 2 perioder af året. Det gælder for perioden 15. marts til 1. juni og igen fra 1. september til 1. november. Som sommerhusejer har du har ret at ringe/maile og bestille affaldsafhentning 2 gange om foråret og 2 gange om efteråret.
Som en ekstra service udsender Thisted Kommune en sms til alle sommerhusejeres offentlig kendte mobiltelefonnumre med påmindelse om de 2 perioder for afhentning.

Alle sommerhuse er omfattet af ringeordning. Det betyder, at du skal ringe/maile dit affald fra sommerhuset til afhentning. Du kan vælge at ringe på tlf. 97 72 39 66, eller sende en mail til skrald@filtenborg.nu. Vælger du at ringe, skal det ske i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 17.00.
Når du melder affald til afhentning, skal det nøjagtigt angives, hvor mange enheder du har, og hvad de indeholder. F.eks. 2 papkasser med aviser, 1 genbrugssæk med flasker, 1 bundt grene samt 1 vaskemaskine. Når vi henter affaldet på din ejendom, må der ikke stå andet affald end dét, som du har meldt ind til afhentning.

Hvis dele af dit affald ikke bliver afhentet, vil årsagen typisk være, at du enten ikke har sorteret affaldet korrekt eller der var stillet mere affald ud end aftalt. Hvis årsagen er mangelfuld sortering, vil der blive lagt en klagesuk-seddel.
Da huset er et sommerhus, vil Thisted Kommune skrive til dig på din hjemmeadresse, hvis vi konstaterer problemer i forbindelse med affaldsafhentningen.
Det vil være din opgave at fjerne det efterladte affald.

Til Genbrugsekspressen skal man benytte de specielle klare genbrugssække, som Thisted Kommune har fået produceret.

Hvordan skal jeg sortere affaldet?

For at hjælpe med at gøre sorteringen af affaldet fra sommerhuse så korrekt som muligt, har Thisted Kommune udarbejdet denne sorteringsvejledning.
Bemærk, at hver genbrugssæk/papkasse kun må indeholde én affaldsart.

Det skal dog pointeres, at følgende former for affald IKKE hentes af Genbrugsekspressen:

  Alle former for dagrenovation inklusiv affald fra husdyr (kattegrus m.v.). Dette skal i skraldespanden.

 
  Bygningsaffald (f.eks. glasuld), bygningsinventar (f.eks. WC og håndvaske) samt vinduesglas.

 
  Farligt affald som f.eks. batterier, kemikalier, medicin, malingsrester, el-pærer, olie, spraydåser.

 
  Jord, sten, græs, mos, sand, grus, murbrokker, trykimprægneret træ, keramik, lertøj, porcelæn, knust glas samt spejle. 

Dette affald kan - bortset fra dagrenovation - afleveres på kommunens genbrugscentre.
Hvis Genbrugsekspressens mandskab ikke har taget dele af dit affald med, vil de lægge en klagesukseddel under genbrugssækken/papkassen til dig.
Af klagesuksedlen vil det fremgå, hvorfor affaldet ikke er taget med. Hvis årsagen er angivet som manglende eller mangelfuld sortering, og du ikke er enig i dette, er du velkommen til at tage dit affald med til nærmeste genbrugscenter. Dér vil personalet gerne vejlede og rådgive dig i sortering af det efterladte affald.

Hvor meget affald må jeg sætte ud?

Der må højst sættes 9 enheder ud til Genbrugsekspressen pr. gang ved sommerhuse.

En enhed er f.eks. en klar genbrugssæk (skal lukkes), en papkasse (må ikke lukkes), et bundt grene, et stk. hvidevare, et samlet møbel, et juletræ (uden fod, og max. 2 m høj).

Hver enhed må max. veje 15 kg. (indbo dog undtaget).

Der medtages max. 1 stk. hvidevare pr. gang.

Affaldet skal afleveres i åbne papkasser, i bundter eller i de klare plastsække, som Thisted Kommune har fået produceret. Dog behøver større ting som f.eks. hvidevarer, juletræer og indbo m.v. ikke pakkes ind, men hver af disse vil tælle for en enhed.

Hvor skal affaldet stå?

I byer skal affaldet stå synligt ved vejskel og ud for egen ejendom, typisk på fortovet. Affaldet tages med, hvis det står på fortovet og max. 2 meter inde i indkørslen. Hvor der ikke er fortov, stilles affaldet i offentligt areal ud for ejendommen.
I landområder skal affaldet stå ved husnummerets placering ved hovedvejen.

For sommerhuse på stikveje gælder, at affaldet skal stilles ud til stamvejen.

Som hovedregel må affald fra flere ejendomme ikke stilles sammen.
Hvis der ikke er mulighed for at stille affaldet ud for hver ejendom, kan der søges dispensation fra denne regel. Ansøgning om dispensation skal sendes til Affaldssektionen, Kirkevej 9, 7760 Hurup, eller affald@thisted.dk

Affald skal stilles på jorden. Cykler og andet, som ikke ønskes medtaget af Genbrugsekspressen, må ikke anbringes op ad storskraldet. 

Hvordan får jeg genbrugssække?

Du kan gratis få genbrugssække til sommerhuse ved:

enten at sætte et gældende klistermærke et synligt sted på de genbrugssække/papkasser, som du sætter til afhentning. Når Genbrugsekspressens mandskab ser klistermærket, lægger de en ny rulle sække til dig.

 
eller du kan aflevere et gældende klistermærke på ét af kommunens genbrugscentre. Så udleverer personalet dér en gratis rulle sække til dig.

Hvert klistermærke giver ret til 1 rulle med 25 stk. genbrugssække.

Hvis dine klistermærker bliver væk, må du enten betale 100 kr. for en ny rulle genbrugssække på ét af kommunens genbrugscentre, eller du må låne dig frem til et klistermærke.

Hvert år sendes 2 nye klistermærker ud, så hvis skaden er sket, kommer du med i ordningen med gratis sække igen året efter.

Et klistermærke bliver forældet ved årsskiftet og kan ikke benyttes i det nye år.

Pjecer og klistermærker sendes altid til ejeren af en ejendom. Der sendes et antal kuverter (med 1 pjece og 2 klistermærker) svarende til dét antal miljøgebyr for sommerhuse, som ejendommen var tilmeldt med på udsendelsestidspunktet.

Evt. ubenyttede klistermærker skal overdrages til ny ejer ved ejerskifte på en ejendom.