For helårshuse

I Genbrugsekspressens kalender kan du se, hvornår Genbrugsekspressen kører i dit område.

Thisted Kommune har 2 ordninger med Genbrugsekspressen, én for helårshuse og én for sommerhuse.

Genbrugsekspressen for helårshuse

Pjecen om Genbrugsekspressen, som gælder for 2018, kan du se ved at klikke her: Pjece for helårshuse, 2018
Du kan også se pjecen som i-paper: Pjece for helårshuse, 2018 - i-paper

Hvornår kommer Genbrugsekspressen ved mit helårshus?

Ved at benytte Thisted Kommunes selvbetjening, kan du slå tømningsdagene op i en kalender for dit helårshus. Find selvbetjeningen i den orange kasse øverst på siden.

I denne kalender kan du se, hvornår Genbrugsekspressen kører i dit område i 2018. Vær opmærksom på, at ved helligdage flyttes indsamlingsdagen til ugen efter på samme ugedag.

Hvis din ejendom er omfattet af rutekørsel, betyder det, at Genbrugsekspressen kører forbi din ejendom og ser efter, om du har stillet affald ud til afhentning i den uge og på den ugedag, hvor din ejendom skal have hentet.

Hvis din ejendom er omfattet af ringeordning, skal du ringe/maile dit affald til afhentning. Du kan vælge at ringe på tlf. 97 72 39 66, eller sende en mail til skrald@filtenborg.nu. Indmelding af affald skal ske senest 3 hverdage, før indsamlingen på din ejendom finder sted. Vælger du at ringe, skal det ske i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 17.00.
Når du melder affald til afhentning, skal det nøjagtigt angives, hvor mange enheder du har, og hvad de indeholder. F.eks. 2 papkasser med aviser, 1 genbrugssæk med flasker, 1 bundt grene samt 1 vaskemaskine. Når vi henter affaldet på din ejendom, må der ikke stå andet affald end dét, som du har meldt ind til afhentning.
Hvis du melder til for sent, vil dit affald først komme med næste gang, Genbrugsekspressen kører ved dit helårshus.
    
Genbrugsekspressen henter dit affald 11 gange om året i helårshuse.

Affaldet skal være stillet ud inden kl. 07.00 på afhentningsdagen. Hvis affaldet stilles ud senere, bliver det ikke taget med. Affaldet må tidligst stilles ud dagen før indsamlingen.

Hvordan skal jeg sortere mit affald?

For at hjælpe med at gøre sorteringen af affaldet ved helårshuse så korrekt som muligt, har Thisted Kommune udarbejdet denne sorteringsvejledning 2018.
Bemærk, at hver genbrugssæk/papkasse kun må indeholde én affaldsart.

Det skal dog pointeres, at følgende former for affald IKKE hentes af Genbrugsekspressen:

  Alle former for dagrenovation inklusiv affald fra husdyr (kattegrus m.v.).
Dette skal i skraldespanden.

 
Bygningsaffald (f.eks. glasuld), bygningsinventar
(f.eks. WC og håndvaske) samt vinduesglas.

 
Farligt affald som f.eks. batterier, kemikalier, medicin,
malingsrester, el-pærer, olie, spraydåser.

 
Jord, sten, græs, mos, sand, grus, murbrokker,
trykimprægneret træ, keramik, lertøj, porcelæn, knust glas samt spejle.

Dette affald kan - bortset fra dagrenovation - afleveres på kommunens genbrugscentre.

Hvis Genbrugsekspressens mandskab ikke har taget dele af dit affald med, vil de lægge en klagesuk-seddel under sækken/papkassen til dig.
Af klagesuk-sedlen vil det fremgå, hvorfor affaldet ikke er taget med. Hvis årsagen er angivet som manglende eller mangelfuld sortering, og du ikke er enig i dette, er du velkommen til at tage dit affald med til nærmeste genbrugscenter. Dér vil personalet gerne vejlede og rådgive dig i sortering af det efterladte affald.

Hvor meget affald må jeg sætte ud?

Der må max. sættes 9 enheder ud til Genbrugsekspressen pr. gang ved helårshuse.

En enhed er f.eks. en klar genbrugssæk (skal lukkes), en papkasse (må ikke lukkes), et bundt grene, et stk. hvidevare, et samlet møbel, et juletræ (uden fod, og max. 2 m høj).

Hver enhed må max. veje 15 kg. (indbo dog undtaget).

Der medtages max. 1 stk. hvidevare pr. gang.

Affaldet skal afleveres i åbne papkasser, i bundter eller i de klare plastsække, som Thisted Kommune har fået produceret. Dog behøver større ting som f.eks. hvidevarer, juletræer og indbo m.v. ikke pakkes ind, men hver af disse vil tælle for en enhed.

Alle helårshuse skal benytte de klare genbrugssække, som Thisted Kommune har fået produceret.


Hvor skal affaldet stå?

I byer skal affaldet stå synligt ved vejskel og ud for egen ejendom, typisk på fortovet. Affaldet tages med, hvis det står på fortovet eller max. 2 meter inde i indkørslen. Hvor der ikke er fortov, stilles affaldet i offentligt areal ud for ejendommen.
I landområder skal affaldet stå ved husnummerets placering ved hovedvejen.

Som hovedregel må affald fra flere ejendomme ikke stilles sammen.
Hvis der ikke er mulighed for at stille affaldet ud for hver ejendom, kan der søges dispensation fra denne regel. Ansøgning om dispensation skal sendes til Affaldssektionen, Kirkevej 9, 7760 Hurup, eller affald@thisted.dk

Affaldet skal stilles på jorden. Cykler og andet, som ikke ønskes afhentet af Genbrugsekspressen, må ikke anbringes op ad affaldet.

Affaldet skal være stillet ud inden kl. 07.00 på afhentningsdagen. Hvis affaldet stilles ud senere, bliver det ikke taget med. Affaldet må tidligst stilles ud dagen før indsamlingen.

Hvordan får jeg de særlige genbrugssække? 

Du kan gratis få de særlige genbrugssække ved:

enten at sætte et gældende klistermærke et synligt sted på de genbrugssække/papkasser, som du sætter til afhentning. Når Genbrugsekspressens mandskab ser klistermærket, lægger de en ny rulle sække til dig.

 
eller du kan aflevere et gældende klistermærke på ét af kommunens genbrugscentre. Så udleverer personalet dér en gratis rulle sække til dig.

Hvert klistermærke giver ret til 1 rulle med 25 stk. genbrugssække.

Hvis dine klistermærker bliver væk, må du enten betale 100 kr. for en ny rulle genbrugssække på ét af kommunens genbrugscentre, eller du må låne dig frem til et klistermærke.

Hvert år sendes 4 nye klistermærker ud, så hvis skaden er sket, kommer du med i ordningen med gratis sække igen året efter.

Et klistermærke bliver forældet ved årsskiftet og kan ikke benyttes i det nye år.

Pjecer og klistermærker sendes altid til ejeren af en ejendom. Der sendes et antal kuverter (med 1 pjece og 4 klistermærker) svarende til dét antal miljøgebyr for helårshuse, som ejendommen var tilmeldt med på udsendelsestidspunktet.
Hvis du ejer en udlejningsejendom, bør du videregive pjece og klistermærker til dine lejere. Du bør også orientere lejerne om, hvilken afhentningsdag og hvilken afhentningsform ejendommen har samt hvilket område ejendommen ligger i. Disse oplysninger finder du i brevet, som var med pjecen og klistermærkerne.

Hvis du bor som lejer, skal du kontakte din udlejer for at få pjece og klistermærker. Udlejeren kan også oplyse dig om, hvilken afhentningsdag og hvilken afhentningsform ejendommen har samt hvilket område ejendommen ligger i.

Evt. ubenyttede klistermærker skal overdrages til ny ejer ved ejerskifte på en ejendom.

SMS-/Mailservice

Hvis du gerne vil have en sms og/eller mail, når det er tid til afhentning i dit område, kan du klikke på den røde seddel og blive stillet om til siden, hvor du kan tilmelde med SMS og/eller mail.