Aktuel information

Få aktuelle informationer om affald, dagrenovation og genbrug på denne side.

Skimmelsvampe i affaldsbeholderne.


Efter nogle tilfælde af skimmelsvampe i affaldsbeholderne, har Thisted Kommune udarbejdet denne pjece med Råd og vejledning, hvis du har skimmelsvampe i din beholder.

Forskydninger i afhentning af affald i foråret 2017

Her kan du se forskydningerne i afhentning af Bio-/restaffald og Dagrenovation.

Her kan du se forskydningerne i afhentning af Genbrugsekspressen.


Ændrede åbningstider ved helligdage på genbrugscentrene og -butikkerne

Du kan se de ændrede åbningstider her:

Forskydninger, Genbrugscentre

Forskydninger, Genbrugsbutikker

Opkrævning af renovation for 2017 via ejendomsskattebilletten

Thisted Kommune har udsendt ejendomsskattebilletter for 2017. Af ejendomsskattebilletten fremgår, hvad din renovationsafgift er totalt, d.v.s med eventuelle reguleringer fra tidligere år samt aconto betaling for 2017.

Hvis du vil se, hvad renovationsafgiften består af, kan du se det i Selvbetjeningsruden på højre side, under punktet "Se min regning".

Affalds-app

Appen Affald Thy giver overblik over dit affald - nu opdateret!!

 

Affald Thy appen er blevet opdateret, så man nu også kan bestille afhentning af Genbrugsekspressen via app'en, hvis man er omfattet af ringeordning.

Læs mere om appen her: Affald Thy

Genbrugsekspressen 2017

I uge 48/2016 udsendtes materiale vedr. Genbrugsekspressen 2017.

Du kan læse mere her: Genbrugsekspressen helårshuse og Genbrugsekspressen sommerhuse.

Gode råd vedr. den nye renovationsordning for dele af Thisted Kommune.

Papirsposerne SKAL bruges. De forskellige plastlignende bioposer, som man kan købe ved dagligvareforretninger m.v., må IKKE benyttes.
Vores aftager af bioaffald vil kun modtage affald i papirsposer.

Skift posen tit, hvis du har behov for det. Husk, at du kan hente flere gratis på kommunens genbrugscentre.

HUSK at tage pålæg m.v. ud af emballagen, inden du smider det i madaffaldsposen.
Plastemballage kan skylles og afleveres med Genbrugsekspressen.

Et par gode råd til bl.a. at holde god hygiejne i beholderen er:
  • sørg altid for at vandet er dryppet af dit kartoffelskræl og lignende, inden du kommer det i bioposen.
  • sørg altid for at lægge affaldet i poser, inden det kommer i din nye beholder. Brug de udleverede papirsposer til madaffaldet og brug almindelige skraldeposer til restaffaldet.
  • LUK poserne, inden du kommer dem i beholderen. Gælder både posen til bioaffald og poser til restaffald.
  • sørg for at rå fisk og rå kød indpakkes i plastpose, som er lukket tæt. Begge dele skal i restaffalds-delen af din nye beholder.
  • flydende affald f.eks. sovs i større mængder må stadig ikke lægges/hældes i affaldsbeholderen. Lad det stå og stivne, inden du lægger det i rummet for bioaffald.

Ny renovationsordning for dele af Thisted Kommune.

Fra 1. oktober 2016 er der indført ny renovationsordning for dele af kommunen.

Her kan du kan læse mere om ordningen.

Ny renovatør på dagrenovation fra 1.10.2016.

Fra 1.10.2016 skifter Thisted Kommune renovatør på dagrenovation. Firmaet M Larsen har vundet licitationen og skal indsamle bio- og restaffald samt dagrenovation i Thisted Kommune i de næste 4 år.

Send en SMS, hvis du har ekstra dagrenovation.

Hvis du skal af med ekstra dagrenovation, kan du nu også sende en SMS og få ret til at stille en ekstra sæk. Læs Kom af med ekstra affald.

 

Kompostjord

Du kan købe kompostjord på kommunens genbrugscentre. Se her: Kompostjord.

Oversigts- og sorteringsplan for Thisted Genbrugscenter

Du kan få planen udleveret ved henvendelse til butikken på genbrugscentret, eller du kan åbne og udskrive den her. Klik på billedet.

MobilePay i kommunens genbrugsbutikker.

 

Nu kan der betales med MobilePay i kommunens genbrugsbutikker.

Her kan du læse om genbrugsbutikkerne.

Her kan du læse mere om MobilePay

Kontaktinfo

Affald og Ejendomme
Teknik og Erhverv
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon 99 17 21 57
E-mail: teknisk@thisted.dk