Klippekort til ekstra hjælp

Med klikkekortordningen kan de svageste hjemmehjælpsmodtagere få en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen.

Som modtager må du selv bestemme, hvad den halve times ugentlige ekstra hjemmehjælp skal bruges på. Du har mulighed for at spare op til tre timers ekstra hjemmehjælp hver 6. uge.

Hvem kan komme i betragtning

Målgruppen for ordningen er dig, som i forvejen modtager hjemmehjælp, og har et væsentligt nedsat funktionsniveau (fysisk, psykisk eller socialt) eller har et lille/intet netværk.

Det er Thisted Kommunes visitation der vælger hvilke borgere, der skal have tilbudt den ekstra hjælp. Det er herefter op til den enkelte borger, om de vil tage imod den ekstra hjælp.

Hvad kan jeg bruge klip på?

En halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, der kan bruges frit, betyde højere livskvalitet og give mulighed for at få klaret flere af de behov, som ofte ellers ville blive taget hånd om af familie og venner. 

Du kan vælge aktiviteter eller tilbud, der kan foregå både i og udenfor hjemmet.

Det kan for eksempel være oprydning i skabe og skuffer, hjælp til at have gæster på besøg, hjælp til at gå til læge eller andre aktiviteter som højtlæsning af post eller avis, hjælp til digital post, en gåtur eller en tur til frisøren. Da målgruppen er borgere uden socialt netværk, giver vi også støtte og hjælp til at deltage i sociale arrangementer på eksempelvis aktivitetscentre eller andre klubber, så du kan få støtte til at opbygge relationer og forbedre din evne til social kontakt. 

Finansiering

Pengene til ordningen kommer fra Finanslovsaftalen for 2015. Hjælpen er gratis for borgerne, men borgeren skal afholde udgifterne til f.eks. transport i forbindelse med en udflugt.

Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk

Telefontider:

Mandag til onsdag kl. 08.00 - 15.00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 15.00